Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • PHU Venda
 • E-mail:info@venda.pl
 • Telefon81 441 71 10
  81 441 72 11
 • Fax81 441 72 11
 • Godziny działania sklepu9.00-17.00
Producenci

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem VENDA.pl prowadzony jest przez firmę:

PHU VENDA Marcin Mazurek
ul. Wrońska 4
20-327 Lublin
NIP 712-242-75-13
REGON 060191230

Regulamin ...Sklep internetowy działający pod adresem VENDA.pl prowadzony jest przez firmę:

PHU VENDA Marcin Mazurek
ul. Wrońska 4
20-327 Lublin
NIP 712-242-75-13
REGON 060191230
CEIDG 86626

 

Zawarcie umowy pomiędzy NabywcąSprzedawcą może nastąpić na dwa sposoby.

 

Nabywca ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedawcy (PHU VENDA Marcin Mazurek, ul.Wrońska 4, 20-327 Lublin) lub adres e-mail: info@venda.pl

 

W przypadku zrezygnowania przez Nabywcę z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.Regulamin zakupów

§ 1. Warunki ogólne

1.1. Sklep internetowy VENDA.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej.
1.2. Przedmiotem transakcji są towary oferowane w sklepie internetowym VENDA.pl w chwili składania zamówienia.
1.3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów dostępnych w sklepie internetowym VENDA.pl jest firma PHU VENDA Marcin Mazurek zwana dalej "Sprzedawcą".
1.4. Stroną dokonującą zakupów produktów dostępnych w sklepie internetowym VENDA.pl jest osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba fizyczna, zwana dalej "Nabywcą".
1.5. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT lub paragon. Rodzaj wystawionego dokumentu potwierdzającego transakcję  zależny jest od woli Nabywcy.  W przypadku faktury VAT Nabywca towaru upoważnia firmę PHU VENDA Marcin Mazurek do wystawienia dokumentu bez jego podpisu.
1.6. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może przekazać wykonanie zamówienia swojemu Autoryzowanemu Partnerowi Handlowemu
1.7. Dokonując zakupów w sklepie internetowym VENDA.pl Nabywca akceptuje poniższy Regulamin

§ 2. Ceny towarów

2.1. Ceny towarów w sklepie internetowym VENDA.pl podane są w złotych polskich i są cenami netto, do których doliczamy należny podatek VAT. Na karcie produktu jest podana informacja o cenie netto i cenie brutto.
2.2. Do sprzedaży w cenie promocyjnej lub wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień odbywa się aż do wyczerpania stanów magazynowych objętych tą formą sprzedaży.
2.3. Ceny towarów nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba, że jest to uwzględnione w opisie towaru) oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi.
2.4. Cena montażu, uruchomienia oraz szkolenia pracowników jest uzgadniana indywidualnie.
2.5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Nabywcę  zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
2.6. Ceny towarów w sklepie internetowym VENDA.pl nie zawierają kosztów dostawy.

§ 3. Dostawa i formy płatności

3.1. Towary zakupione w sklepie internetowym VENDA.pl można opłacić oraz odebrać osobiście w siedzibie firmy. Odbiór odbywa się po wcześniejszym kontakcie w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00.
3.2. W razie niemożliwości osobistego odbioru towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Zakupione towary dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia. Jeżeli wysyłka powinna być dostarczona na inny adres, prosimy podać go w danych dostawy, podczas składania zamówienia. Każda przesyłka jest ubezpieczona na wypadek jej uszkodzenia, podczas transportu do klienta. Czas doręczenia przesyłki wynosi 24 h, od momentu odebrania przesyłki przez firmę kurierską od Sprzedawcy, będącego jednocześnie nadawcą. Dostawy firmą kurierską realizowane są jedynie w dni robocze, tzn. od poniedziałku do piątku (z pominięciem świąt ustawowo wolnych od pracy). 

Standardowe koszty przesyłki kurierskiej to:

20,00 PLN – przy wysyłce zamówienia opłaconego z góry (płatność PayU, tradycyjny przelew bankowy)
30,00 PLN – przy wysyłce zamówienia realizowanego za pobraniem

TRANSPORT GRATIS - darmowa wysyłka dla zamówień powyżej 1 200,00 zł brutto.

*Transport gratis nie dotyczy, niektórych ofert promocyjnych. Wówczas system nalicza stosowny koszt transportu.


3.3. Prosimy w miarę możliwości o dokładne sprawdzenie przesyłki podczas jej odbioru, w obecności kuriera dostarczającego. W przypadku stwierdzenia wszelkich nieprawidłowości, jak na przykład uszkodzenia opakowania zakupionego przedmiotu lub samego przedmiotu proponujemy spisać odpowiedni protokół wraz z kurierem. Posiadanie spisanego protokołu w tym samym dniu, kiedy to nastąpiło doręczenie przesyłki pozwala z reguły na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji w przypadku odebrania uszkodzonych, podczas transportu towarów. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.
3.4. Wniesienie i montaż towaru należy do obowiązków Nabywcy.

§ 4. Składanie zamówień


4.1.Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia udostępnionego w sklepie internetowym VENDA .pl.
4.2. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Nabywca otrzymuje wiadomość potwierdzającą dotarcie zamówienia do sklepu internetowego VENDA.pl
4.3. Możliwość realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym VENDA.pl musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę.
4.4. Potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia odbywa się telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej.
4.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Nabywce podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Nabywce są błędne lub nieprawdziwe.
4.6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar znajduje się w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Nabywca zostanie o tym  poinformowany i może zdecydować o częściowej realizacji, wydłużeniu czasu realizacji lub anulowaniu całości zamówienia
4.7. Zmiany w zamówieniu Nabywca  może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@venda.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 81 441 71 10

§ 5. Realizacja zamówień

5.1. Spodziewany termin realizacji zamówień podany jest na karcie towarów umieszczonych w sklepie internetowym VENDA.pl lub Nabywca jest o nim informowany indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Podany termin realizacji liczony jest w dniach roboczych.
5.2. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem lub do odbioru osobistego następuje niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po otrzymaniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty Nabywcy na koncie Sprzedającego.
5.3. Zakupiony przedmiot  jest wraz z wybranym przez Nabywcę dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym  rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca dostawy lub oczekuje na odbiór w siedzibie Sprzedającego.

§ 6. Gwarancje i reklamacje

6.1. Wszystkie proponowane produkty w sklepie internetowym VENDA.pl są fabrycznie nowe i posiadają 12 miesięczną gwarancję producenta oraz wymagane atesty. Do urządzeń dołączana jest instrukcja obsługi.
6.2. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest karta gwarancyjna lub w przypadku jej braku faktura VAT lub paragon.
6.3. W przypadku reklamacji należy pisemnie skontaktować się ze Sprzedawcą:

PHU VENDA Marcin Mazurek
ul.Wrońska 4
20-327 Lublin
adres e-mail: info@veda.pl.

6.4. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrot towarów

7.1. Uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze Sprzedawcą. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności kuriera "protokołu szkody" na druku firmowym firmy kurierskiej.
7.2. Zamawiający ma prawo zwrotu towaru (za wyjątkiem towarów, które są wykonywane ściśle pod zamówienie klienta np. meble ze stali nierdzewnej). Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
7.3. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
7.4. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7.5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7.6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7.7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
7.8. Wystawienie faktury korygującej, i zwrot pieniędzy, następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.9. Koszty przesyłek kurierskich związane z naprawami serwisowymi prowadzonymi przez Sprzedawcę pokrywa Nabywca.

§ 8. Ochrona danych osobowych

8.1. Zgodnie z ustawą każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo usuwania i modyfikowania swoich danych osobowych. Usunięcie i rejestracja danych osobowych w serwisach jest dobrowolne.
8.2. Sprzedawca wszelkie dane otrzymane od firmy będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji zamówień i przekazywania informacji handlowych.
8.3. Przechowywane dane będą wykorzystywane wyłącznie przez Sprzedawcę i nie będą przekazywane innym podmiotom lub osobom fizycznym

§ 9. Prawa autorskie

9.1. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.venda.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże towarów.
9.2. Zdjęcia oferowanych towarów, loga produktów i producentów są własnością tychże firm. Zamieszczone opisy zostały zapożyczone z katalogów i cenników producentów za ich zgodą i wiedzą.

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1. Wszelkie informacje dotyczące produktów pochodzą z materiałów producentów ogólnie dostępnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów i niezgodności w umieszczonych w sklepie internetowym VENDA.pl zdjęciach, cenach i opisach technicznych towarów, które mogą być wynikiem możliwością wprowadzania przez producentów zmian konstrukcyjnych wpływających na polepszenie jakości i funkcjonalności towarów oraz innych przyczyn.
10.2. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10.3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest w Lublinie
10.4. Wszystkie skargi, uwagi, pytania, propozycje i pochwały prosimy kierować na adres: info@venda.pl
10.5. Wszystkie uaktualnienia i zmiany regulaminu będą umieszczane na stronie sklepu internetowego VENDA.pl


Przejdź do strony głównej

Producenci

 • Bartscher
 • BD Koncept
 • Callebaut
 • CAS
 • EGAZ
 • FURMIS
 • Gron Balance
 • Hamilton Beach
 • Hendi
 • InSinkErator
 • Komat
 • Lozamet
 • Lubiana
 • Ma-Ga
 • MIBRASA
 • Pavin Caffe
 • Rational
 • Robot Coupe
 • Roller Grill
 • Samsung
 • Sanremo
 • Silanos
 • SmokeItAll
 • Stalgast
 • UNOX
 • Victor
 • VOIGT
 • Waring
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl