Tak, to prawda już 50 m2 wystarczy do otworzenia własnej pizzerii, zachęcamy do lektury artykułu, w którym przedstawimy podstawowe wymagania, które musza być spełnione by lokal był dopuszczony do użytku.

1. Zaprojektowanie lokalu (zaplecze z salą) możliwe już od ok. 50m²;

2. Produkcja dań w oparciu o półprodukty;

3. Wymagana toaleta oraz szatnia dla personelu;

4. W przypadku lokalu o liczbie miejsc konsumenckich ≥ 10 i/lub serwującego napoje alkoholowe wymagana toaleta dla konsumentów;

5. W przypadku korzystania ze świeżych warzyw stanowiących składniki pizzy, niezbędne wydzielenie pomieszczenia lub aneksu do mycia warzyw zielonych;

6. W przypadku serwowania dań na talerzach wielorazowego użytku niezbędna, wydzielona kubaturowo, zmywalnia naczyń stołowych;

7. Wymagana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oraz odciąg miejscowy nad większymi źródłami ciepła (kuchnia, płyta grill, piec do pizzy);

8. W pomieszczeniach pracy stałej (praca trwająca powyżej 4 godzin) konieczny dostęp światła naturalnego oraz odpowiednia wysokość pomieszczeń;

9. Lokalizacja pomieszczeń pracy stałej na poziomie lub powyżej poziomu gruntu;

10. Niespełnienie któregokolwiek wymogu (pkt. 8 i 9) skutkuje obowiązkiem wystąpienia o odstępstwo do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;

11. Przykładowy projekt:

12. Specyfikacja i przykładowe urządzenia: